Co jest "sercem" procesora (CPU)?

monokryształ rubinu
monokryształ krzemu
polikryształ krzemu
kryształ pirytu
Sercem pro­ce­so­ra jest mo­no­krysz­tał krzemu, na który na­nie­sio­no techniką fo­to­li­to­gra­fii szereg warstw pół­prze­wod­ni­ko­wy­ch, two­rzą­cy­ch, w za­leż­no­ści od za­sto­so­wa­nia, sieć od kilku tysięcy do kilku mi­liar­dów tran­zy­sto­rów. Jego obwody wy­ko­ny­wa­ne są z metali o dobrym prze­wod­nic­twie elek­trycz­ny­m, takich jak alu­mi­nium czy miedź.

Rozkład odpowiedzi

monokryształ rubinu
monokryształ krzemu
polikryształ krzemu
kryształ pirytu
odpowiedzi
flagNieznany
6%
61%
25%
6%
31
flagWielka Brytania
0%
54%
45%
0%
11
flagPolska
3%
49%
37%
8%
351

Płeć

men48%
women54%
monokryształ rubinu
3%
0%
monokryształ krzemu
48%
54%
polikryształ krzemu
38%
34%
kryształ pirytu
8%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ausgangsmaterial für CPU ist ...
0
0%
flag
Co jest "sercem" procesora (CPU)?
296
50%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Jaroslaw W
Czytaj więcej: wikipedia Procesor
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.