Co nam grozi za nieudzielenie pomocy człowiekowi w stanie zagrożenia życia lub zdrowia (przy założeniu, że nie zagraża to jego własnemu życiu)?

nic, nie mamy obowiązku udzielania pomocy
kara grzywny lub nagana
do 1 roku ograniczenia wolności
do 3 lat pozbawienia wolności
Nie każdy o tym wie, ale za taki czyn grozi nam do 3 lat po­zba­wie­nia wol­no­ści. Zapis ten reguluje art. 162 KK "§ 1. Kto czło­wie­ko­wi znaj­du­ją­ce­mu się w po­ło­że­niu grożącym bez­po­śred­nim nie­bez­pie­czeń­stwem utraty życia albo cięż­kie­go uszczerb­ku na zdrowiu nie udziela pomocy [...] podlega karze po­zba­wie­nia wolności do lat 3." Co ważne, wbrew miejskim legendom - za błęd­ne­/niew­ła­ści­we udzie­le­nie (pierw­sze­j) pomocy nie grożą nam kon­se­kwen­cje prawne.

Rozkład odpowiedzi

nic, nie mamy obowiązku udzielania pomocy
kara grzywny lub nagana
do 1 roku ograniczenia wolności
do 3 lat pozbawienia wolności
odpowiedzi
flagNieznany
9%
11%
16%
61%
255
flagPolska
7%
12%
21%
58%
1857
flagWielka Brytania
17%
10%
32%
39%
28
flagNiemcy
14%
19%
28%
38%
21

Płeć

men65%
women52%
nic, nie mamy obowiązku udzielania pomocy
8%
7%
kara grzywny lub nagana
8%
14%
do 1 roku ograniczenia wolności
18%
25%
do 3 lat pozbawienia wolności
65%
52%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co nam grozi za nieudzielenie pomocy człowiekowi w stanie zagrożenia życia lub zdrowia (przy założeniu, że nie zagraża to jego własnemu życiu)?
2163
58%

Szczegóły

Autor: Olaf Bąk

Historia

7 czerwca 2017 21:42:56 utworzył Olaf Bąk »
24 października 2017 10:08:07 zmienił Karol1395 »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.