Co powstanie gdy wyjątkowo masywna gwiazda zapadnie się na skutek ustania w niej reakcji termojądrowych.

Kolapsar
24
Czarna dziura
72
Gwiazda neutronowa
23
Biały karzeł
17
Podczas wybuchu hipernowej (kolapsaru) jądro gwiazdy zapada się bezpośrednio do stadium czarnej dziury. Jeśli gwiazda ta szybko rotuje, to z okolic jej biegunów, wzdłuż osi rotacji, wyrzucane są dwa wysokoenergetyczne strumienie plazmy, poruszające się z prędkością bliską prędkości światła w próżni w postaci dżetów. Strumienie te emitują intensywne promieniowanie gamma i są jednym z możliwych źródeł potężnych błysków gamma.
popraw to pytanie
Tschuka
zasięg: raczej globalneastronomiakosmos