Co powstanie w wyniku reakcji chemicznej przedstawionych elementów?

woda
11451
tlen
1400
alkohol etylowy
2383
metan
2021
Na zdjęciu widzimy modele dwóch cząsteczek wodoru (po dwa atomy każda) i jednej cząsteczki tlenu (z dwoma atomami).
popraw to pytanie
marzycielka
zasięg: raczej globalnechemiatlenwodór