Co przedstawione jest za pomocą kolorów na tej ilustracji?

temperatura wody
5329
prędkość prądów morskich
2075
zasolenie wody
6121
głębokość wody
2299
W roku 2011 NASA wystrzeliła satelitę z urządzeniem Aquarius, przeznaczonym do pomiarów zasolenia wód powierzchniowych. Uzyskane przez niego ilustracje pozwoliły odkryć sezonowe zmiany w rozchodzeniu się słodkiej wody z Amazonki. Zależnie od pory roku woda albo kieruje się w stronę Afryki, albo w stronę Karaibów.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalneAmazonkageografiahydrologiamorzaoceanyrzekisólwodazasoleniezdjęcia satelitarne
Ilustracja: NASA Goddard