Co sformułował Izaak Newton?

Prawo powszechnego ciążenia
Prawo powszechnej grawitacji
Prawo powszechnej dynamiki
Prawo powszechnej paraboli
Izaak Newton - jeden z naj­lep­szych astro­no­mów i ma­te­ma­ty­kó­w, do jego osią­gnięć zalicza się m. in. sfor­mu­ło­wa­nie 3 pod­sta­wo­wych praw dynamiki czy prawa po­wszech­ne­go cią­że­nia.

Rozkład odpowiedzi

Prawo powszechnego ciążenia
Prawo powszechnej grawitacji
Prawo powszechnej dynamiki
Prawo powszechnej paraboli
odpowiedzi
flagNiemcy
71%
7%
20%
0%
39
flagStany Zjednoczone
69%
17%
8%
0%
23
flagWielka Brytania
63%
18%
18%
0%
22
flagPolska
48%
23%
26%
1%
1717
flagNieznany
42%
29%
27%
0%
145

Płeć

men47%
women46%
Prawo powszechnego ciążenia
47%
46%
Prawo powszechnej grawitacji
27%
24%
Prawo powszechnej dynamiki
24%
26%
Prawo powszechnej paraboli
0%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co sformułował Izaak Newton?
2001
48%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Dimitris Kamaras
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.