Co takiego zrobił Amenhotep IV

Zmienił religię na wiarę w jednego boga Atona - pana tarczy Słonecznej
Nie oddawał czci bogom i sam uważał się za jedynego jaki istnieje
Żył w przepychu, przez co ludzie biedniejszych klas społecznych umierali z głodu
Kazał sobie poszukać dziewicy w zamian za 3 garnce złota
Amenhotep IV objął panowanie w okresie największego rozkwitu państwa, wprowadził oficjalnie kult nowego boga – Atona. Manifestacją nowej linii politycznej władcy było zbudowanie nowej stolicy (Achetaton) i odsuwanie od władzy dotychczasowego duchowieństwa. Reforma doprowadziła w efekcie do konfliktu z kapłanami starej religii i wkrótce po śmierci władcy do rewizji polityki wewnętrznej Egiptu; samego władcę skazano na zapomnienie, a jego religię zarzucono.
Marko1
0
Popraw to pytanie
8
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneAmenhotep IVhistoria EgiptuOkres amarneńskistarożytny Egipt

Odpowiedzi według kraju

Zmienił religię na wiarę w jednego boga Atona - pana tarczy Słonecznej
Nie oddawał czci bogom i sam uważał się za jedynego jaki istnieje
Żył w przepychu, przez co ludzie biedniejszych klas społecznych umierali z głodu
Kazał sobie poszukać dziewicy w zamian za 3 garnce złota
odpowiedzi
flagPolska
68%
20%
6%
5%
150