Co to jest autotomia?

spożywanie tylko jednego gatunku (np. koala zjada liście eukaliptusa)
odrzucenie części organizmu (np. ogona) - reakcja obronna
polowanie na swój własny gatunek (lub polowanie na osobników własnej populacji)
rozmnażanie z blisko spokrewnionymi organizmami (mała pula genowa)
Au­to­to­mia (z grec­kie­go αυτοτομία – sa­mo­od­dzie­la­nie się) – fi­zjo­lo­gicz­na reakcja obronna wy­stę­pu­ją­ca głównie wśród bez­krę­gow­có­w, po­le­ga­ją­ca na od­ru­cho­wym od­rzu­ce­niu przez zwierzę części ciała, kiedy jest ono w nie­bez­pie­czeń­stwie. Przy­kła­dem au­to­to­mii jest od­rzu­ce­nie ogona przez więk­szość jasz­czu­rek lub odnóży przez raki i pa­ję­cza­ki. Strzykwy od­rzu­ca­ją część swoich wnętrz­no­ści, roz­gwiaz­dy i wę­żo­wi­dła – ramiona.

Rozkład odpowiedzi

spożywanie tylko jednego gatunku (np. koala zjada liście eukaliptusa)
odrzucenie części organizmu (np. ogona) - reakcja obronna
polowanie na swój własny gatunek (lub polowanie na osobników własnej populacji)
rozmnażanie z blisko spokrewnionymi organizmami (mała pula genowa)
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
2%
83%
11%
2%
36
flagHolandia
8%
68%
18%
4%
75
flagSzwecja
6%
68%
22%
4%
50
flagIrlandia
10%
62%
19%
7%
82
flagNiemcy
7%
61%
19%
8%
211
flagUkraina
9%
61%
14%
14%
55
flagHiszpania
6%
58%
27%
3%
29
flagIndie
11%
57%
21%
8%
306
flagPolska
10%
56%
22%
9%
19572
flagWielka Brytania
10%
55%
23%
9%
485
flagPakistan
10%
53%
25%
7%
39
flagAustria
18%
53%
25%
3%
32
flagRosja
11%
52%
22%
8%
36
flagFilipiny
19%
51%
25%
4%
47
flagFrancja
3%
50%
34%
12%
32
flagStany Zjednoczone
14%
49%
19%
14%
541
flagKanada
13%
40%
28%
13%
52
flagNieznany
14%
39%
30%
14%
1223
flagNorwegia
3%
38%
32%
25%
31
flagAustralia
27%
31%
31%
10%
29

Płeć

men45%
women51%
spożywanie tylko jednego gatunku (np. koala zjada liście eukaliptusa)
13%
11%
odrzucenie części organizmu (np. ogona) - reakcja obronna
45%
51%
polowanie na swój własny gatunek (lub polowanie na osobników własnej populacji)
29%
25%
rozmnażanie z blisko spokrewnionymi organizmami (mała pula genowa)
11%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to jest autotomia?
21981
55%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Czytaj więcej: wikipedia Autotomia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.