Co to jest brzytwa Ockhama?

najcieńszy laser
zasada logiczna
broń z anglosaskiej mitologii
broń futbolowych huliganów
W swoim naj­bar­dziej po­pu­lar­nym sfor­mu­ło­wa­niu brzytwa Ockhama brzmi: „Nie należy mnożyć bytów ponad po­trze­bę” (łac. Entia non sunt mul­ti­pli­can­da praeter ne­ces­si­ta­te­m). Opiera się ona na za­ło­że­niu, że mając dwie hipotezy wy­ja­śnia­ją­ce dane zja­wi­sko, naj­bar­dziej ra­cjo­nal­nym jest przy­ję­cie tej, która posiada naj­mniej­szą liczbę niczym nie po­par­tych założeń. Zasadę tę for­mu­ło­wa­ło wielu fi­lo­zo­fów jeszcze w sta­ro­żyt­no­ści, ale w czasach współ­cze­snych przy­pi­sa­na została an­giel­skie­mu fran­cisz­ka­ni­no­wi, Wil­lia­mo­wi Ockha­mo­wi.

Rozkład odpowiedzi

najcieńszy laser
zasada logiczna
broń z anglosaskiej mitologii
broń futbolowych huliganów
odpowiedzi
flagWielka Brytania
7%
57%
21%
14%
14
flagPolska
14%
38%
34%
12%
1115
flagNieznany
10%
30%
46%
12%
135

Płeć

men37%
women45%
najcieńszy laser
12%
13%
zasada logiczna
37%
45%
broń z anglosaskiej mitologii
37%
33%
broń futbolowych huliganów
12%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Co to jest brzytwa Ockhama?
1161
34%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Francis Storr

Historia

29 czerwca 2017 23:21:19 utworzył smyru »
29 czerwca 2017 23:39:43 zmienił Kyatam »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.