Jak nazywa się aktor grający Tony`ego Stark`a aka Iron Man w filmie Iron Man?

Clint Eastwood
Jim Carrey
Arnold Schwarzenegger
Robert Downey Jr
Iron Man – ame­ry­kań­ski fan­ta­stycz­no­nau­ko­wy film akcji na pod­sta­wie serii komiksów o su­per­bo­ha­te­rze o tym samym imieniu wy­daw­nic­twa Marvel Comics. Za re­ży­se­rię od­po­wie­dzial­ny jest Jon Favreau, a za sce­na­riusz Hawk Ostby, Arthur Marcum, Matthew Hollaway i Mark Ferqus. W rolach głównych wy­stę­pu­ją: Robert Downey Jr.

Rozkład odpowiedzi

Clint Eastwood
Jim Carrey
Arnold Schwarzenegger
Robert Downey Jr
odpowiedzi
flagWielka Brytania
0%
0%
0%
100%
10
flagPolska
5%
9%
3%
80%
931
flagNieznany
9%
9%
3%
78%
87

Płeć

men80%
women75%
Clint Eastwood
4%
6%
Jim Carrey
10%
11%
Arnold Schwarzenegger
4%
6%
Robert Downey Jr
80%
75%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywa się aktor grający Tony`ego Stark`a aka Iron Man w filmie Iron Man?
1059
80%

Szczegóły

Autor: Exor
Ilustracja: Marvel Comics
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.