Co to jest liczba urojona:

Liczba ujemna
50
Liczba, ktora po pomnozeniu daje wynik dodatni
75
Liczba, ktora podniesiona do kwadratu daje wynik ujemny
477
Liczba, ktora podniesiona do kwadratu daje wynik dodatni
85
Liczba urojona, inaczej liczba zespolona, która podniesiona do kwadratu daje wartość rzeczywistą ujemną. Pierwiastek kwadratowy z liczb ujemnych, jako rozwiązanie niektórych równań kwadratowych, był najprawdopodobniej po raz pierwszy rozważany przez Herona z Aleksandrii. Jest to ciekawy przykład pojęcia o fundamentalnym znaczeniu dla techniki (m.in. elektrotechniki).
popraw to pytanie
Tschuka
zasięg: raczej globalneliczbymatematyka