Czym zajmuje się synekologia?

wpływem środowiska na pojedyncze organizmy
ulepszaniem cech dziedzicznych u roślin uprawnych
strukturą i funkcjonowaniem grup organizmów oraz ich zależnościami
problemami ochrony środowiska
Synekologia – dział ekologii zajmujący się badaniem struktury i funkcjonowania grup organizmów oraz wzajemne zależności między nimi a środowiskiem. Podział ekologii na synekologię i autekologię ma obecnie znaczenie historyczne. Został zastąpiony przez podział na ekologię populacyjną i ekologię ewolucyjną (wchodzące w zakres ekologii gatunku)
popraw to pytanie
muszmen
zasięg: raczej globalneekologiaprzyrodasozologia
wpływem środowiska na pojedyncze organizmy
ulepszaniem cech dziedzicznych u roślin uprawnych
strukturą i funkcjonowaniem grup organizmów oraz ich zależnościami
problemami ochrony środowiska
odpowiedzi
flagNieznany
20%
8%
64%
8%
25
flagPolska
15%
25%
46%
11%
936
flagWielka Brytania
12%
25%
37%
18%
16