co w gwarze śląskiej oznacza wyraz "kiszka"

kwaśne mleko
kaszanka
kwaszona kapusta
dętka
Etnolekt śląski zawiera sporą liczbę słów od­mien­nych od polskich (w tym sporo ger­ma­ni­zmó­w), co może po­wo­do­wa­ć, że osoba po­słu­gu­ją­ca się tylko li­te­rac­kim polskim może mieć trud­no­ści ze zro­zu­mie­niem mó­wio­ne­go tekstu ślą­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

kwaśne mleko
kaszanka
kwaszona kapusta
dętka
odpowiedzi
flagNieznany
30%
30%
23%
15%
13
flagPolska
26%
44%
10%
18%
314

Płeć

men11%
women22%
kwaśne mleko
11%
22%
kaszanka
47%
50%
kwaszona kapusta
17%
10%
dętka
23%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
co w gwarze śląskiej oznacza wyraz "kiszka"
354
27%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Kris Duda
Czytaj więcej: www.gornyslask.net.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.