Od czego pochodzi "marek" w powiedzeniu "nocny marek"?

od świętego Marka
2208
od Marka z anegdoty
1942
od marki niemieckiej
388
od pokutującej duszy
7507
W wierze ludowej marek to określenie duszy - mary, która błąka się po nocy i pokutuje.
popraw to pytanie
docha
zasięg: raczej specyficzne dla językaetymologiajęzyk polskipowiedzenia
Ilustracja: Mister Air