Przetłumacz pytanie
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy.

flag język angielski

Which country is Carinthia a part of?
Austria
Greece
Switzerland
Sweden
Carinthia is a region in the southern Austria and northern Slovenia. The capital city of Carinthia is Klagenfurt.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język polski

Częścią którego kraju jest Karyntia?
Austrii
Grecji
Szwajcarii
Szwecji
Karyntia jest regionemw południowej Austrii i północnej Słowenii. Stolicą Karyntii jest Klagenfurt.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język francuski

De quel pays fait partie la Carinthie?
Autriche
Grèce
Suisse
Suède
La Carinthie est une région du sud de l'Autriche et du nord de la Slovénie. La capitale de la Carinthie est Klagenfurt.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język hiszpański

¿Dónde está Carintia?
Austria
Grecia
Suiza
Suecia
Carintia es una región en el sur de Austria y el norte de Eslovenia. La ciudad capital de Carintia es Klagenfurt.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język niemiecki

Wo liegt Kärnten?
Österreich
Griechenland
Schweiz
Schweden
Kärnten ist eine Region im südlichen und nördlichen Slowenien. Die Hauptstadt von Kärnten ist Klagenfurt.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język włoski

Dove è Carinzia?
Austria
Grecia
Svizzera
Svezia
La Carinzia è una regione nel sud del Austria e Slovenia settentrionale. La capitale della Carinzia è Klagenfurt.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język niderlandzki

Waar is Karinthië?
Oostenrijk
Griekenland
Zwitserland
Zweden
Karinthië is een regio in het zuiden van Oostenrijk en het noorden van Slovenië. De hoofdstad van Karinthië is Klagenfurt.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język rosyjski

flag język portugalski

Onde fica Caríntia?
Áustria
Grécia
Suíça
Suécia
A Caríntia é uma região no sul da Áustria e no norte da Eslovénia. A capital da Caríntia é Klagenfurt.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!