Częścią którego kraju jest Tatarstan?

Ukrainy
706
Iranu
984
Turcji
1120
Rosji
4001
Tatarstan jest republiką w Federacji Rosyjskiej, położoną między Wołgą a Uralem. Jak sama nazwa wskazuje, obszar zamieszkiwany jest przez Tatarów. Został zdobyty przez wojska cara Iwana Groźnego ok. 1550, po czym został schrystianizowany i zrusyfikowany. Tatarzy z Tatarstanu są od stuleci wierni carom, w przeciwieństwie do ich krymskich pobratymców.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalneEuropaEuropa WschodniageografiaRosjaTatarstan
Ilustracja: Adam Jones