Czego nie odróżnia się w piśmie hebrajskim?

liter wielkich i małych
5385
rzeczowników od przymiotników
411
początków i końców wyrazów
779
samogłosek od spółgłosek
1512
Nie ma w piśmie hebrajskim oddzielnych znaków dla wielkich i małych liter - zresztą w alfabecie łacińskim pojawiły się one też dość późno, dopiero pod koniec średniowiecza.
popraw to pytanie
Przemek
zasięg: raczej globalnealfabetyjęzykijudaicakultura