Człowiek ma 23 pary chromosomów, razem 46. Ile ma aktinidia uprawna, rodząca owoce kiwi?

4
12
46
174
Chro­mo­so­my w owocu kiwi wy­ste­pu­ją nie w parach, a szóst­ka­mi - co daje łącznie aż 174 chro­mo­so­my. Wiele upra­wia­nych roślin posiada więcej, niż dwie kopie danego chro­mo­so­mu - są to krzy­żów­ki stwo­rzo­ne przez czło­wie­ka, za­zwy­czaj nie­zdol­ne do roz­mna­ża­nia płcio­we­go. Dzika ak­ti­ni­dia ma, tak jak czło­wie­k, chro­mo­so­my w parach.

Rozkład odpowiedzi

4
12
46
174
odpowiedzi
flagNiemcy
20%
10%
10%
60%
10
flagPolska
13%
18%
29%
37%
1109
flagNieznany
16%
21%
29%
31%
104
flagWielka Brytania
13%
26%
40%
20%
15

Płeć

men38%
women34%
4
12%
13%
12
18%
21%
46
30%
30%
174
38%
34%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Człowiek ma 23 pary chromosomów, razem 46. Ile ma aktinidia uprawna, rodząca owoce kiwi?
1274
37%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.