Który organizm na najwięcej chromosomów?

człowiek
skrzyp polny
motyl atlas błękitny
argentyński wiskaczoszczur czerwonawy
Człowiek ma jedynie 46 chro­mo­so­mów. Ssakiem o naj­więk­szej ich liczbie jest wi­ska­czosz­czur. Ma ich 102, zaś po­pu­lar­ny skrzyp polny aż 216. Pół­noc­no­afry­kań­ski motyl atlas błękitny ma między 448-452. Ma naj­więk­szą liczbę chro­mo­so­mów spośród wie­lo­ko­mór­ko­wych or­ga­ni­zmów tle­no­wych.

Rozkład odpowiedzi

człowiek
skrzyp polny
motyl atlas błękitny
argentyński wiskaczoszczur czerwonawy
odpowiedzi
flagPolska
19%
25%
23%
30%
433
flagNieznany
13%
37%
16%
32%
53

Płeć

men20%
women26%
człowiek
12%
10%
skrzyp polny
37%
28%
motyl atlas błękitny
20%
26%
argentyński wiskaczoszczur czerwonawy
29%
34%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Który organizm na najwięcej chromosomów?
514
23%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: George Gastin
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.