Czyj wizerunek znajduje się na banknocie dziesięciozłotowym?

Mieszka I
Zygmunta I Starego
Jana III Sobieskiego
Kazimierza III Wielkiego
Po de­no­mi­na­cji z 1995 roku, na bank­no­cie dzie­się­cio­zło­to­wym pojawił się wi­ze­ru­nek Mieszka I, na pod­sta­wie rycin Jana Matejki.

Rozkład odpowiedzi

Mieszka I
Zygmunta I Starego
Jana III Sobieskiego
Kazimierza III Wielkiego
odpowiedzi
flagNieznany
85%
9%
3%
1%
61
flagNiemcy
80%
13%
0%
6%
15
flagPolska
79%
11%
3%
4%
1118
flagWielka Brytania
58%
25%
8%
8%
24

Płeć

men86%
women81%
Mieszka I
86%
81%
Zygmunta I Starego
7%
11%
Jana III Sobieskiego
1%
3%
Kazimierza III Wielkiego
4%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czyj wizerunek znajduje się na banknocie dziesięciozłotowym?
1272
79%

Szczegóły

Autor: Tomasz Szwed
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.