Czym było auspicjum?

modlitwą do pogańskich bogów
miejscem złożenia do grobu
przepowiednią z lotu ptaka
jedną z dyscyplin starożytnych Igrzysk Olimpijskich
Au­spi­cjum to sta­ro­żyt­ny rytuał rzymski mający na celu wy­wnio­sko­wa­nie woli bogów z lotu wielkich ptaków dra­pież­ny­ch, przede wszyst­kim orła i sępa. Auspicja znano też w Galii, Umbrii, Grecji oraz Azji Mniej­sze­j, jednak naj­wię­cej wia­do­mo­ści o nich mamy od Rzymian.

Rozkład odpowiedzi

modlitwą do pogańskich bogów
miejscem złożenia do grobu
przepowiednią z lotu ptaka
jedną z dyscyplin starożytnych Igrzysk Olimpijskich
odpowiedzi
flagPolska
12%
29%
44%
12%
307
flagNieznany
13%
20%
40%
26%
15

Płeć

men43%
women56%
modlitwą do pogańskich bogów
15%
17%
miejscem złożenia do grobu
22%
26%
przepowiednią z lotu ptaka
43%
56%
jedną z dyscyplin starożytnych Igrzysk Olimpijskich
18%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym było auspicjum?
345
43%

Szczegóły

Autor: Ninjai
Ilustracja: Kev nic
Czytaj więcej: wikipedia Auspicjum
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.