Który dźwięk nie występował pierwotnie w języku starożytnych Rzymian?

E
738
U
1150
O
963
Y
4584
Y dodane zostało do alfabetu łacińskiego ok. I w. p.n.e., w celu lepszego oddawania wyrazów greckich. Literę tę, dla odróżnienia od łacińskiego "I", nazywano "I greckim". Wciąż jest tak nazywana w języku francuskim, skąd po spolszczeniu trafiła do nas jako "igrek".
popraw to pytanie
Przemek
zasięg: raczej specyficzne dla językaalfabetkulturaliterystarożytny Rzym