W której rodzinie języków rdzenie słów nie stanowią sylaby ani wyrazu, ale odrębny zestaw spółgłosek?

bałtosłowiańskiej
semickiej
turkijskiej
drawidyjskiej
W arabskim rdzeń oznaczający "pisać" ma formę k-t-b. Od tego rdzenia słowa tworzone są przez uzupełnianie go samogłoskami, np. kitāb "książka", kutub "książki", kātib "pisarz", yaktubu "on pisze" etc. Większość pism używanych do zapisu języków semickich opuszcza niektóre lub wszystkie samogłoski, ponieważ to głównie spółgłoski przekazują znaczenie.
bookfreak
0
Popraw to pytanie
7
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnejęzykiliterypismo

Odpowiedzi według kraju

bałtosłowiańskiej
semickiej
turkijskiej
drawidyjskiej
odpowiedzi
flagIrlandia
0%
82%
17%
0%
17
flagGrecja
13%
60%
20%
6%
15
flagWielka Brytania
19%
41%
17%
19%
46
flagPolska
15%
37%
26%
19%
5397
flagStany Zjednoczone
18%
36%
18%
27%
66
flagNiemcy
14%
34%
34%
17%
35
flagAustralia
54%
18%
22%
4%
22
flagIndie
19%
16%
32%
32%
31