W której rodzinie języków rdzenie słów nie stanowią sylaby ani wyrazu, ale odrębny zestaw spółgłosek?

bałtosłowiańskiej
semickiej
turkijskiej
drawidyjskiej
W arabskim rdzeń ozna­cza­ją­cy "pisać" ma formę k-t-b. Od tego rdzenia słowa tworzone są przez uzu­peł­nia­nie go sa­mo­gło­ska­mi, np. kitāb "k­siąż­ka­", kutub "k­siąż­ki­", kātib "pi­sa­rz", yaktubu "on pisze" etc. Więk­szość pism uży­wa­nych do zapisu języków se­mic­kich opuszcza niektóre lub wszyst­kie sa­mo­gło­ski, ponieważ to głównie spół­gło­ski prze­ka­zu­ją zna­cze­nie.

Rozkład odpowiedzi

bałtosłowiańskiej
semickiej
turkijskiej
drawidyjskiej
odpowiedzi
flagUkraina
8%
83%
0%
0%
12
flagHiszpania
0%
71%
14%
14%
14
flagNiemcy
11%
52%
18%
16%
53
flagHolandia
26%
42%
26%
5%
19
flagPolska
14%
40%
25%
18%
4176
flagWłochy
0%
38%
53%
7%
13
flagWielka Brytania
13%
37%
24%
25%
116
flagSzwecja
18%
36%
27%
18%
11
flagStany Zjednoczone
17%
34%
32%
14%
67
flagNieznany
20%
30%
28%
19%
291
flagFrancja
0%
27%
36%
27%
11
flagIndie
18%
25%
37%
18%
16

Płeć

men36%
women36%
bałtosłowiańskiej
15%
14%
semickiej
36%
36%
turkijskiej
27%
32%
drawidyjskiej
20%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
W której rodzinie języków rdzenie słów nie stanowią sylaby ani wyrazu, ale odrębny zestaw spółgłosek?
4777
39%

Szczegóły

Autor: bookfreak
Ilustracja: Ian Lamont
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.