Czym dawnej zajmował się Krajczy na dworze królewskim?

krajał potrawy
podawał napojje królowi w czasie uczt dworskich
był pomocnikiem krawca
to urzędnik, stojący w hierarchii dworskiej na drugiej pozycji, po bojarze
Krajczy – urzędnik dworski pierwotnie mający obowiązek krajania potraw na stół królewski, potem tytuł honorowy. Urząd krajczego pojawił się w Polsce w późnym średniowieczu. Krajczy był pomocnikiem stolnika, pomagającym mu w zastawieniu stołu. Głównym jego zadaniem było jednak w czasie uczt krojenie potraw, próbowanie ich i podawanie władcy.
Marko1
0
Popraw to pytanie
6
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnedawne zawodyKrajczyUrzędy dworskie I Rzeczypospolitej

Odpowiedzi według kraju

krajał potrawy
podawał napojje królowi w czasie uczt dworskich
był pomocnikiem krawca
to urzędnik, stojący w hierarchii dworskiej na drugiej pozycji, po bojarze
odpowiedzi
flagPolska
45%
15%
17%
22%
40