Czym dawniej zajmował się fasowacz?

odważał i pakował leki w aptece
wyplatał z wikliny kosze, maty
tkał dywany, kilimy, makaty
szył sukmany z juty
Fasowacz pracownik apteki, nieposiadający specjalistycznego wykształcenia farmaceutycznego, zajmujący się odważaniem (lub odliczaniem) i pakowaniem odpowiednich porcji leków (np. tabletek) zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta albo przepisanymi przez lekarza w recepcie zaleceniami.
Ksena 🌸
-1
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneaptekifarmakologiaginące zawodyhistorialekimedycynazawody

Odpowiedzi według kraju

odważał i pakował leki w aptece
wyplatał z wikliny kosze, maty
tkał dywany, kilimy, makaty
szył sukmany z juty
odpowiedzi
flagIrlandia
61%
38%
0%
0%
13
flagWielka Brytania
51%
31%
8%
6%
45
flagPolska
49%
35%
7%
6%
2042
flagNiemcy
45%
30%
11%
11%
42