Czym dawniej zajmował się fasowacz?

odważał i pakował leki w aptece
wyplatał z wikliny kosze, maty
tkał dywany, kilimy, makaty
szył sukmany z juty
Fasowacz pracownik apteki, nieposiadający specjalistycznego wykształcenia farmaceutycznego, zajmujący się odważaniem (lub odliczaniem) i pakowaniem odpowiednich porcji leków (np. tabletek) zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta albo przepisanymi przez lekarza w recepcie zaleceniami.
Ksena🌷
-1
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneaptekifarmakologiaginące zawodyhistorialekimedycynazawody

Odpowiedzi według kraju

odważał i pakował leki w aptece
wyplatał z wikliny kosze, maty
tkał dywany, kilimy, makaty
szył sukmany z juty
odpowiedzi
flagIrlandia
64%
35%
0%
0%
14
flagNiemcy
53%
30%
7%
9%
66
flagWłochy
53%
15%
15%
15%
13
flagPolska
51%
33%
7%
7%
2897
flagWielka Brytania
49%
31%
11%
6%
61