Czym dawniej zajmował się fasowacz?

odważał i pakował leki w aptece
wyplatał z wikliny kosze, maty
tkał dywany, kilimy, makaty
szył sukmany z juty
Fasowacz pracownik apteki, nieposiadający specjalistycznego wykształcenia farmaceutycznego, zajmujący się odważaniem (lub odliczaniem) i pakowaniem odpowiednich porcji leków (np. tabletek) zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta albo przepisanymi przez lekarza w recepcie zaleceniami.
Ksena
-1
Popraw to pytanie
3
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneaptekifarmakologiaginące zawodyhistorialekimedycynazawody

Odpowiedzi według kraju

odważał i pakował leki w aptece
wyplatał z wikliny kosze, maty
tkał dywany, kilimy, makaty
szył sukmany z juty
odpowiedzi
flagWielka Brytania
53%
30%
9%
4%
43
flagPolska
50%
35%
7%
6%
1791
flagNiemcy
47%
28%
13%
10%
38