Czym są "bractwa kurkowe"?

osobistą strażą króla
59
tajną organizacją
108
zakonem
216
organizacją strzelecką
577
Pochodząca ze średniowiecznej Europy Zachodniej organizacja ucząca mieszczan posługiwania się bronią na wypadek konieczności obrony murów miejskich. Recepcja bractw kurkowych na ziemiach polskich postępowała wraz z upowszechnianiem się na tym obszarze prawa magdeburskiego.
popraw to pytanie
SpiruS
zasięg: raczej globalnehistoriahistoria Europy
Ilustracja: Nelson Minar