Dlaczego Mojżesz nie wszedł na Ziemie Obiecaną?

Zmarł zanim się tam dostał.
Zwątpił w Boga.
Mojżesz i całe pokolenie urodzone w niewoli egipskiej nie mogło na nią wejść.
Po doprowadzeniu ludu Izraelskiego sam nie chciał na nią wejść.
Kiedy lud izra­el­ski po­trze­bo­wał wody Bóg po­wie­dział Moj­że­szo­wi aby uderzył laską w kamień Mojżesz tak uczynił lecz za pierw­szym ude­rze­niem nic się nie stało w tym momencie zwątpił w Boga i za to zwąt­pie­nie nie mógł wejść na Ziemie Obie­ca­ną.

Rozkład odpowiedzi

Zmarł zanim się tam dostał.
Zwątpił w Boga.
Mojżesz i całe pokolenie urodzone w niewoli egipskiej nie mogło na nią wejść.
Po doprowadzeniu ludu Izraelskiego sam nie chciał na nią wejść.
odpowiedzi
flagNieznany
35%
21%
19%
23%
71
flagPolska
36%
20%
24%
18%
425

Płeć

men20%
women20%
Zmarł zanim się tam dostał.
39%
31%
Zwątpił w Boga.
20%
20%
Mojżesz i całe pokolenie urodzone w niewoli egipskiej nie mogło na nią wejść.
24%
29%
Po doprowadzeniu ludu Izraelskiego sam nie chciał na nią wejść.
16%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Dlaczego Mojżesz nie wszedł na Ziemie Obiecaną?
519
20%

Szczegóły

Autor: Irusaki
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.