Do asymilatów zalicza się produkty fotosyntezy. Zwykle są to ?

dwutlenek węgla, sacharoza i skrobia
glukoza, sacharoza i skrobia
glukoza, dwutlenek węgla i woda
glukoza, skrobia i tlen
Asymilaty są to produkty fotosyntezy występujące u roślin i innych fotoautotrofów. Powstają one na skutek asymilacji prostych związków nieorganicznych (najczęściej dwutlenek węgla i woda).
Ts
-2
Popraw to pytanie
4
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnebotanikachemiafotosyntezarośliny

Odpowiedzi według kraju

dwutlenek węgla, sacharoza i skrobia
glukoza, sacharoza i skrobia
glukoza, dwutlenek węgla i woda
glukoza, skrobia i tlen
odpowiedzi
flagPolska
15%
22%
33%
29%
439