Do którego bloku układu okresowego należy najwięcej pierwiastków?

s
p
d
f
Współ­cze­sny układ okresowy jest roz­dzie­lo­ny na bloki s, p, d i f, co jest dobrym sposobem na przed­sta­wie­nie za­leż­no­ści wła­ści­wo­ści che­micz­nych od miejsca w ukła­dzie. Blok s to 1 i 2 grupa wraz z He-14 pier­wiast­ków. Blok p to 13-18 grupa bez He- 36 pier­wiast­ków. Grupa d to 3-12 grupa bez lan­ta­now­ców i ak­ty­now­có­w- 38 pier­wiast­ków. Blok f to lan­ta­now­ce i ak­ty­now­ce - 30 pier­wiast­ków.

Rozkład odpowiedzi

s
p
d
f
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
3%
34%
42%
19%
26
flagNiemcy
23%
30%
41%
5%
39
flagPolska
21%
34%
34%
10%
5743
flagNieznany
18%
35%
33%
12%
628
flagWielka Brytania
24%
34%
33%
6%
86
flagFrancja
13%
40%
33%
13%
15
flagNorwegia
35%
35%
28%
0%
14
flagIrlandia
63%
18%
9%
9%
11

Płeć

men34%
women37%
s
20%
22%
p
33%
30%
d
34%
37%
f
11%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Do którego bloku układu okresowego należy najwięcej pierwiastków?
6669
34%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Ilustracja: Chris RubberDragon
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.