Do pomiarów czego służy tzw Skala Saffira-Simpsona?

Prędkości ponaddźwiękowej odrzutowców
Fali uderzeniowej przy wybuchu nuklearnym
Siły huraganów
Siły uderzenia piorunu
Skala Saf­fi­ra­-Simp­so­na – skala posiada 5 stopni znisz­cze­nia -o­pra­co­wa­na zostala w 1969 przez in­ży­nie­ra Herberta Saffira oraz dy­rek­to­ra National Hur­ri­ca­ne Center Boba Simpsona w celu kla­sy­fi­ka­cji hu­ra­ga­nów wg in­ten­syw­no­ści wiatrów cią­głych. Służy ona do osza­co­wa­nia po­ten­cjal­nych szkód, po­wsta­łych w momencie wejścia huraganu na ląd. Jest ona sto­so­wa­na tylko w przy­pad­ku sztormów po­wsta­łych na Oceanie Atlan­tyc­kim i pół­noc­nym Pacyfiku na wschód od mię­dzy­na­ro­do­wej linii zmiany daty. W przy­pad­ku innych sztormów sto­so­wa­ne są odmienne metody oceny.

Rozkład odpowiedzi

Prędkości ponaddźwiękowej odrzutowców
Fali uderzeniowej przy wybuchu nuklearnym
Siły huraganów
Siły uderzenia piorunu
odpowiedzi
flagNepal
0%
0%
100%
0%
1
flagTrynidad i Tobago
0%
0%
100%
0%
1
flagFilipiny
0%
0%
100%
0%
1
flagIndie
0%
0%
75%
25%
4
flagStany Zjednoczone
0%
25%
50%
25%
4
flagPakistan
50%
0%
50%
0%
2
flagSzwajcaria
0%
50%
50%
0%
2
flagPolska
7%
49%
21%
20%
178
flagNieznany
20%
53%
13%
13%
15
flagWielka Brytania
12%
75%
12%
0%
8
flagNiemcy
0%
66%
0%
33%
3
flagUkraina
0%
0%
0%
100%
1
flagSri Lanka
0%
0%
0%
100%
1
flagIzrael
100%
0%
0%
0%
1
flagAustria
0%
100%
0%
0%
1
flagBułgaria
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men23%
women26%
Prędkości ponaddźwiękowej odrzutowców
9%
10%
Fali uderzeniowej przy wybuchu nuklearnym
48%
36%
Siły huraganów
23%
26%
Siły uderzenia piorunu
19%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Do pomiarów czego służy tzw Skala Saffira-Simpsona?
95
16%
flag
Zum Messen von was wird die Saffir-Simpson-Waage verwendet?
0
0%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: iñaki
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.