Czym zajmuje sie szwajcarska organizacja "Dignitas"

finansuje pomoc dla nieuleczalnie chorych
udziela azylu osobom poszukiwanych przez INTERPOL
finansuje badania nad ginacymi gatunkami zwierzat
udziela pomocy przy samobójstwie
Pomoc w sa­mo­bój­stwie jest legalna tylko w Szwaj­ca­rii, Belgii, Holandii i trzech stanach USA. Szwaj­car­skie prawo pozwala na wspo­ma­ga­ne sa­mo­bój­stwo, kiedy pacjent jest nie­ule­czal­nie chory. Sama eu­ta­na­zja jest w Szwaj­ca­rii karalna. W Szwaj­ca­rii obo­wią­zu­ją naj­bar­dziej li­be­ral­ne przepisy nie­wy­klu­cza­ją­ce or­ga­ni­za­cji sa­mo­bójstw dla ob­co­kra­jow­ców. Dlatego na­ply­wa­ja tu tzw turysci sa­mo­boj­cy z calego swia­ta­.Sa­ma śmierć polega na wypiciu (sa­mo­dziel­ny­m!) przez pacjenta tru­ci­zny, 15 gram pen­to­bar­bi­ta­lu sodu roz­pusz­czo­ne­go w wodzie.

Rozkład odpowiedzi

finansuje pomoc dla nieuleczalnie chorych
udziela azylu osobom poszukiwanych przez INTERPOL
finansuje badania nad ginacymi gatunkami zwierzat
udziela pomocy przy samobójstwie
odpowiedzi
flagWielka Brytania
26%
6%
20%
40%
15
flagNieznany
17%
17%
29%
35%
17
flagPolska
24%
17%
24%
32%
373

Płeć

men29%
women32%
finansuje pomoc dla nieuleczalnie chorych
25%
30%
udziela azylu osobom poszukiwanych przez INTERPOL
21%
18%
finansuje badania nad ginacymi gatunkami zwierzat
23%
18%
udziela pomocy przy samobójstwie
29%
32%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Was macht die Schweizer Organisation "Dignitas"?
1
100%
flag
Czym zajmuje sie szwajcarska organizacja "Dignitas"
428
32%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Miran Rijavec
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.