Drzewu co roku przyrasta jeden słój. Licząc słoje możemy dokładnie określać wiek. Gdzie jeszcze mamy do czynienia z tworzeniem się warstw w cyklu rocznym?

na plaży - warstwy piasku i żwiru
na dnie jezior - osady denne
w kraterach - materiał piroklastyczny
u czoła lodowców - glina i piasek
W nie­któ­rych je­zio­rach na dnie za­cho­wu­ją się warstwy osadu. Lamina jasna i ciemna powstaje w ciągu jednego roku. Licząc warstwy, od współ­cze­sne­go dna w głąb osadu, można wy­zna­czać daty jego gro­ma­dze­nia. Fakt ten jest wy­ko­rzy­sty­wa­ny do re­kon­stru­owa­nia prze­szło­ści geo­lo­gicz­nej.

Rozkład odpowiedzi

na plaży - warstwy piasku i żwiru
na dnie jezior - osady denne
w kraterach - materiał piroklastyczny
u czoła lodowców - glina i piasek
odpowiedzi
flagHiszpania
0%
68%
10%
21%
19
flagWłochy
6%
63%
13%
15%
58
flagNorwegia
0%
63%
15%
15%
19
flagSzwecja
0%
61%
22%
16%
18
flagHolandia
0%
59%
14%
26%
42
flagAustria
9%
59%
9%
21%
32
flagDania
12%
56%
0%
32%
25
flagFrancja
2%
55%
13%
27%
36
flagBelgia
18%
54%
18%
9%
11
flagNiemcy
6%
51%
21%
18%
141
flagKanada
0%
51%
18%
25%
27
flagPolska
5%
50%
17%
24%
10367
flagStany Zjednoczone
4%
50%
17%
24%
126
flagNieznany
6%
49%
19%
22%
304
flagIrlandia
0%
48%
17%
34%
29
flagLitwa
0%
46%
30%
23%
13
flagWielka Brytania
7%
44%
17%
28%
276
flagRosja
4%
43%
27%
22%
44
flagUkraina
7%
43%
26%
17%
41
flagIndie
4%
43%
30%
21%
23

Płeć

men50%
women56%
na plaży - warstwy piasku i żwiru
4%
4%
na dnie jezior - osady denne
50%
56%
w kraterach - materiał piroklastyczny
17%
17%
u czoła lodowców - glina i piasek
27%
22%

Szczegóły

Autor: KYRTAPS
Ilustracja: Erwin Wodicka
Czytaj więcej: www.paleolim.amu.edu.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.