Koryto rzeki wraz z jej terasą zalewową tworzy...?

dolinę rzeczną
2294
terasę rzeczną
946
błonę rzeczną
314
łożysko rzeczne
1478
Podczas wezbrań woda rozlewa się w łożysku rzeki występując z koryta, zajmując najniższą terasę.
popraw to pytanie
KYRTAPS
zasięg: raczej globalnegeografiahydrologiarzekiwoda
Ilustracja: Oikos-team