Do czego prowadzi przewaga procesów geologicznych egzogenicznych (zewnętrznych) nad endogenicznymi (wewnętrznymi)?

powstawania gór fałdowych
1760
powstawania gór zrębowych
2584
zrównania terenu
2757
wzrostu poziomu morza
756
Procesy egzogeniczne (erozja, wietrzenie) niszczą, wyrównują formy terenu powstałe w skutek procesów endogenicznych (zjawiska magmowe, wulkaniczne, tektoniczne, górotwórcze). Procesy zewnętrzne dążą do całkowitego zrównania powierzchni Ziemi.
popraw to pytanie
KYRTAPS
zasięg: raczej globalnegeografiageologia