Franciszek Dionizy Kniaźnin w poemacie "Balon czyli wieczory puławskie " upamiętnił tragicznie zmarłego w roku 1786 areonautę. Kogo ?

księcia Adama Czartoryskiego
Josepha Michela Montgolfiera
Ferdinanda von Zeppelina
kota Filusia
W 1784 r. doszło do kil­ku­na­stu wzlotów balonów na terenie Rze­czy­po­spo­li­te­j, co stawia nas w rzędzie naj­ak­tyw­niej­szy­ch, po Francji, uczest­ni­ków "ba­lo­no­we­go sza­leń­stwa­". Filuś – kot księżnej Izabeli Czar­to­ry­skiej to pierwszy polski zwie­rzę­cy ae­ro­nau­ta. Jego tra­gicz­ny w skut­ka­ch, pierwszy i ostatni lot odbył się w 1786 roku. Praw­dzi­wy sarmacki pogrzeb Filusia był wy­da­rze­niem na skalę kraju.

Rozkład odpowiedzi

księcia Adama Czartoryskiego
Josepha Michela Montgolfiera
Ferdinanda von Zeppelina
kota Filusia
odpowiedzi
flagNieznany
11%
13%
38%
36%
52
flagPolska
14%
28%
29%
26%
677
flagNiemcy
60%
0%
20%
20%
10

Płeć

men33%
women29%
księcia Adama Czartoryskiego
14%
19%
Josepha Michela Montgolfiera
25%
25%
Ferdinanda von Zeppelina
26%
26%
kota Filusia
33%
29%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Franciszek Dionizy Kniaźnin w poemacie "Balon czyli wieczory puławskie " upamiętnił tragicznie zmarłego w roku 1786 areonautę. Kogo ?
780
27%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Filuś
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.