Futro którego zwierzęcia jest używane do wyrobu moheru?

lamy
owiec merynosów
owcy angorskiej
kozy angorskiej
Kozy an­gor­skie były w Cen­tral­nej Azji od pa­le­oli­tu. Pro­du­ku­ją luk­su­so­we włókna znane jako moher. Są lśniące i błysz­czą­ce, ciepłe zimą, ponieważ po­sia­da­ją do­sko­na­łe wła­ści­wo­ści izo­la­cyj­ne, jed­no­cze­śnie przy­no­sząc ulgę latem, ze względu na zdol­no­ści wchła­nia­nia wilgoci. Obecnie RPA jest naj­więk­szym świa­to­wym pro­du­cen­tem moheru, sta­no­wiąc 50% cał­ko­wi­tej świa­to­wej pro­duk­cji.

Rozkład odpowiedzi

lamy
owiec merynosów
owcy angorskiej
kozy angorskiej
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
0%
13%
86%
15
flagWłochy
11%
5%
29%
52%
17
flagHolandia
0%
17%
35%
47%
17
flagUkraina
18%
12%
31%
37%
16
flagNiemcy
12%
24%
26%
35%
78
flagIndie
3%
30%
33%
33%
30
flagWielka Brytania
8%
21%
37%
32%
133
flagRosja
30%
7%
23%
30%
13
flagPolska
11%
25%
33%
29%
4794
flagNorwegia
0%
47%
17%
29%
17
flagIrlandia
6%
25%
43%
25%
16
flagFrancja
0%
25%
58%
16%
12
flagStany Zjednoczone
13%
44%
23%
15%
65
flagNieznany
20%
28%
36%
14%
300

Płeć

men25%
women28%
lamy
12%
10%
owiec merynosów
29%
28%
owcy angorskiej
33%
31%
kozy angorskiej
25%
28%

Szczegóły

Autor: Hinode
Ilustracja: probabilistic
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.