Gdzie mówi się po monegasku?

w Mongolii
w Maroku
w Monako
w Nowej Kaledonii
Dialekt mo­ne­ga­ski, we własnym języku Mu­ne­ga­scu - to dialekt li­gu­ryj­skie­go, używany przez nie­któ­rych miesz­kań­ców Księstwa Monako, Francji i Włoch. W Monako po­słu­gu­je się nim nie­speł­na 5 tysięcy osób, stąd językiem urzę­do­wym księstwa jest fran­cu­ski.

Rozkład odpowiedzi

w Mongolii
w Maroku
w Monako
w Nowej Kaledonii
odpowiedzi
flagNieznany
8%
20%
37%
33%
45
flagPolska
11%
20%
27%
40%
494

Płeć

men26%
women30%
w Mongolii
10%
10%
w Maroku
28%
15%
w Monako
26%
30%
w Nowej Kaledonii
35%
44%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie mówi się po monegasku?
552
28%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Lee Cannon
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.