Gdzie podano nazwy samych pierwiastków?

kwas solny, kwas węglowy, kwas siarkowy (IV)
104
chlorek sodu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu
131
antymon, polon, miedź
1718
zasada potasowa, tlenek wapnia, kwas azotowy (V)
71
Antymon, polon i miedź to pierwiastki. Reszta to wodorotlenki, zasady i tlenki
popraw to pytanie
Rosalie149
zasięg: raczej globalnechemia
Ilustracja: Bastianow