Gdzie przechowywany jest dokument "Dagome iudex"?

Biblioteka Watykańska
913
Muzeum Narodowe w Warszawie
976
British Museum
316
Dokument nie zachował do naszych czasów.
1242
Dagome iudex, sporządzony przez Mieszka I akt oddania Polski, a konkretnie Państwa Gnieźnieńskiego, pod opiekę papieża nie zachował się w oryginale. Znane jest jedynie jego streszczenie, nie do końca zrozumiałe, sporządzone przez sekretarzy watykańskich.
popraw to pytanie
Nikonades Remin
zasięg: raczej specyficzne dla krajuhistoriahistoria Polskiśrednowiecze