Gdzie w Polsce odgrywane są najokazalsze misteria pasyjne?

w Licheniu
1827
w Toruniu
517
w Kalwarii Zebrzydowskiej
10205
w Częstochowie
2256
Kalwaria Zebrzydowska zawdzięcza swą sławę właśnie odgrywanym od przeszło 300 lat w okresie Wielkiego Tygodnia niezwykle okazałym misteriom pasyjnym. Przez trzy dni alumni bernardyńskiego seminarium duchownego w strojach z epoki odgrywają ewangeliczne sceny opisujące Mękę Jezusa Chrystusa - w Wielką Środę ucztę u Szymona i zdradę Judasza, w Wielki Czwartek Modlitwy w Ogrójcu i Pojmania, a w w Wielki Piątek Sąd Piłata i Sąd Kajfasza.
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej specyficzne dla krajuchrześcijaństwokulturaPolskareligie