Gdzie znajduje się Arkadia?

W Turcji
We Włoszech
W Grecji
Nie istnieje, to kraina mityczna
Arkadia to kraina hi­sto­rycz­na znaj­du­ją­ca się w środ­ko­wej części Półwyspu Pe­lo­po­ne­skie­go w Grecji. Gó­rzy­sta, za­le­sio­na i nie­uro­dzaj­na, od czasów sta­ro­żyt­nych była biedna i słabo za­lud­nio­na. Stała się w sztuce symbolem szczę­śli­we­go, prostego życia i ucieczki od trosk cy­wi­li­za­cji (jak dziś Biesz­cza­dy­).

Rozkład odpowiedzi

W Turcji
We Włoszech
W Grecji
Nie istnieje, to kraina mityczna
odpowiedzi
flagWłochy
0%
0%
85%
14%
14
flagIndie
3%
0%
78%
17%
28
flagHolandia
26%
0%
63%
10%
19
flagAustria
0%
10%
50%
40%
10
flagPolska
8%
6%
43%
40%
1439
flagStany Zjednoczone
6%
6%
34%
51%
29
flagWielka Brytania
13%
10%
33%
43%
30
flagNieznany
8%
8%
26%
56%
82
flagNiemcy
29%
11%
23%
35%
17

Płeć

men41%
women54%
W Turcji
11%
6%
We Włoszech
4%
6%
W Grecji
41%
54%
Nie istnieje, to kraina mityczna
43%
33%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Wo befinden sich Arkadien? »
0
0%
flag
Gdzie znajduje się Arkadia?
1674
43%

Szczegóły

Autor: SpiruS
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.