Gdzie zrobiono to zdjęcie?

na Krymie
na Tasmanii
w Andaluzji
w Kapadocji
Ka­pa­do­cja to region w środ­ko­wej Anatolii (Tur­cja­). Mimo braku dostępu do morza, stanowi po­pu­lar­ny cel wy­cie­czek wa­ka­cyj­ny­ch, ze względu na wy­stę­pu­ją­ce tam unikalne formy geo­lo­gicz­ne, takie jak wieżyce widoczne na zdjęciu.

Rozkład odpowiedzi

na Krymie
na Tasmanii
w Andaluzji
w Kapadocji
odpowiedzi
flagGrecja
0%
3%
6%
90%
30
flagTurcja
0%
7%
3%
88%
27
flagAustria
2%
15%
7%
75%
40
flagHiszpania
6%
13%
4%
74%
43
flagSzwecja
0%
15%
12%
72%
33
flagBelgia
0%
9%
18%
72%
22
flagWłochy
3%
22%
10%
63%
84
flagFrancja
3%
15%
18%
63%
60
flagKanada
8%
25%
8%
58%
62
flagPolska
4%
20%
18%
56%
17261
flagNiemcy
2%
21%
19%
56%
248
flagDania
0%
12%
31%
56%
32
flagAustralia
0%
4%
40%
56%
25
flagHolandia
5%
16%
22%
55%
79
flagWielka Brytania
5%
21%
20%
53%
507
flagNorwegia
0%
28%
21%
50%
38
flagIndie
12%
22%
18%
45%
48
flagStany Zjednoczone
8%
27%
19%
43%
535
flagNieznany
6%
31%
24%
37%
667
flagIrlandia
5%
28%
30%
36%
60

Płeć

men49%
women51%
na Krymie
5%
4%
na Tasmanii
24%
21%
w Andaluzji
20%
22%
w Kapadocji
49%
51%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie zrobiono to zdjęcie?
19426
56%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.