Główny element uprzęży wołu roboczego to:

dyby
jarzmo
kierat
szor
Jarzmo – przy­mo­co­wy­wa­no do rogów lub karku przed kłębem, dzięki czemu lepiej ujarz­mia­no siłę wołów. Do lat 70. XIX wieku woły robocze (ka­stra­ty byków bydła do­mo­we­go) sta­no­wi­ły główną siłę napędową i po­cią­go­wą w rol­nic­twie. Stwożono nawet spe­cjal­ne podkowy i buty dla wołów cią­gną­cych wozy .Dzisiaj bydło robocze wy­ko­rzy­sty­wa­ne jest zwłasz­cza w Azji i Afryce .

Rozkład odpowiedzi

dyby
jarzmo
kierat
szor
odpowiedzi
flagWielka Brytania
9%
61%
23%
4%
21
flagPolska
25%
52%
15%
5%
1009
flagNieznany
33%
42%
18%
5%
154

Płeć

men49%
women58%
dyby
29%
23%
jarzmo
49%
58%
kierat
16%
13%
szor
4%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Główny element uprzęży wołu roboczego to:
1236
51%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: James Lee
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.