Gniazdownikami są:

bażanty
łabędzie
krakwy
kruki
Gniaz­dow­ni­ki do zwie­rzę­ta, których młode po wykluciu nie są zdolne do sa­mo­dziel­ne­go życia i wymagają opieki ro­dzi­có­w, w związku z czym dłuższy czas spędzają w gnieź­dzie. Gniaz­dow­ni­ki naj­czę­ściej rodzą się nagie (bez upie­rze­nia lub sierści) i ślepe, czasami są pokryte rzadkim puchem lub włosem. Naj­czę­ściej wy­mie­nia­ny­mi gniaz­dow­ni­ka­mi wśród zwierząt są ptaki. Do gniaz­dow­ni­ków należą m.in. ptaki dra­pież­ne, wró­blo­we, go­łę­bio­wa­te i dzię­cio­ło­wa­te.

Rozkład odpowiedzi

bażanty
łabędzie
krakwy
kruki
odpowiedzi
flagPolska
13%
18%
22%
45%
646
flagNieznany
19%
15%
42%
23%
26
flagWielka Brytania
7%
42%
35%
14%
14

Płeć

men29%
women39%
bażanty
22%
17%
łabędzie
24%
17%
krakwy
22%
26%
kruki
29%
39%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gniazdownikami są:
713
43%

Szczegóły

Autor: muszmen
Ilustracja: peachberry98
Czytaj więcej: wikipedia Gniazdowniki
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.