Na ilustracji widoczny jest ikosaedr - najbardziej złożony z wielościanów foremnych. Inaczej jest to...

Dwudziestościan foremny
Szesnastościan foremny
Piętnastościan formeny
Dwunastościan foremny
Widzimy 10 spośród jego ścian - druga dziesiątka jest po niewidocznej stronie. Ikosaedr ma 20 ścian w kształcie przystających trójkątów równobocznych, 30 krawędzi i 12 wierzchołków oraz 15 płaszczyzn symetrii. Ścinając wierzchołki dwudziestościanu otrzymujemy wielościan półforemny o nazwie dwudziestościan ścięty.
Ksena 🌸🌻 🌼 🌷
0
Popraw to pytanie
6
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej specyficzne dla językabryłyDwudziestościan foremnygeometriaIkosaedrmatematykaWielościany foremne
Quiz o geometriiQuiz matematyczny
  Będziesz grać jako

Odpowiedzi według kraju

Dwudziestościan foremny
Szesnastościan foremny
Piętnastościan formeny
Dwunastościan foremny
odpowiedzi
flagPolska
59%
15%
7%
15%
772