Ile atomów znajduje się w pojedynczej cząsteczce wody?

jeden
1281
dwa
2969
trzy
10507
żaden
591
Cząsteczka wody zawiera dwa atomy worodu i jeden atom tlenu (H2O)
popraw to pytanie
globalquiz.org
zasięg: raczej globalnechemiawoda