Ile czasów wyróżniamy w języku angielskim?

2
67
3
36
12
85
16
89
Ucząc się angielskiego spotkamy się najczęściej z 12 bądź 16 "czasami". W rzeczywistości wyróżniamy jednak jedynie dwa czasy: przeszły i teraźniejszy. Reszta to konstrukcje peryfrastyczne, opisujące w jaki sposób dana czynność została wykonana. "Czas przyszły" natomiast to nic innego jak czas teraźniejszy w połączeniu z czasownikiem modalnym "will".
popraw to pytanie
1partiiNieDadzaSkonczyc
zasięg: raczej globalnejęzyk angielskijęzyki
2
3
12
16
odpowiedzi
flagNieznany
30%
0%
10%
60%
10
flagPolska
23%
13%
31%
31%
267