Jak po angielsku nazywa się trylion, czyli dziesięć do potęgi osiemnastej?

trillion
2619
quintillion
3607
bazillion
1236
trilliard
2801
Polska stosuje tzw. długą skalę (milion, miliard, bilion, biliard, trylion, tryliard), a kraje anglosaskie - krótką (milion, bilion, trylion). W krótkiej skali nie występuje miliard i biliard, przez co trylion "przeskakuje" w tłumaczeniu do quintilliona. Powoduje to częste błędy w tłumaczeniach dużych liczb, np. wielkości budżetu USA.
popraw to pytanie
marzycielka
zasięg: raczej specyficzne dla językajęzyk angielskiliczbymatematykatechnika
Ilustracja: Peat Bakke