Ile dzieł pozostawił po sobie święty Paweł z Tarsu?

7
12
13
17
Święty Paweł z Tarsu jest autorem Listów, które pozostawił po sobie a jest ich 13: Listy do Rzymian, do Koryntian 1 i 2, do Galatów, do Efezjan, do Filipian, do Kolosan, do Tesaloniczan 1 i 2, do Tymoteusza 1 i 2, do Tytusa, do Filemona,. Dodatkowo, pozostały też pisma po świętym Pawle Apokalipsa, Korespodencja z Seneką Młodszym, Dzieje - te nie zostały umieszczone w Biblii. Możliwe, że 14 List do Hebrajczyków może też należeć do świętego Pawła, lecz jest to nie ustalone i nie ma na to dowodów.
Krzysztof Moskal
0
Popraw to pytanie
2
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalneapostołowieBibliaNowy TestamentPostacie Nowego TestamentuReformatorzy chrześcijaństwaŚwięci katoliccyświęty Paweł z Tarsu

Odpowiedzi według kraju

7
12
13
17
odpowiedzi
flagPolska
28%
27%
20%
22%
144