Przetłumacz pytanie
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy.

flag język angielski

How many species of the cat family hunt in groups?
one
two
three
none
Only lions live and hunt in groups. A pride of lions consists of related females and offspring and a small number of adult males.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!

flag język polski

Ile gatunków kotów poluje grupowo?
jeden
dwa
trzy
żaden
Lwy są jedynym gatunkiem kotów, który żyje i poluje w grupach. Stado zazwyczaj składa się z lwic, młodych lwiątek oraz niekiedy pojedynczych samców.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!

flag język niemiecki